ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิต,สำนักงานและในโรงงานเพื่อการรับรองตาม พระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545

หากบริษัทที่มีจำนวนพนักงานเกิน 100 คน กำลังหาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานประจำปี 

หากบริษัททั่วไปที่กำลังหาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมพนักงานไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ,พนักงานฝ่ายผลิต,พนักงานโรงงานและพนักงานสำนักงานหรือพนักงานตำแหน่งอื่นๆ 

โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปี และ 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 ที่หากหลักสูตรผ่านอนุมัติและรับรองค่าใช้จ่ายจะสามารถลดหย่อนภาษีของนิติได้ถึง200% 

และนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานที่จะตอบโจทย์ความต้องการของทุกบริษัท 

1.หลักสูตรที่ยกระดับฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับงาน..(เราออกแบบให้ได้)

2.หลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับสายงานโดยตรง..(เราออกแบบให้ได้) 

3.หลักสูตรเสริมทักษะกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์..

4.หลักสูตรทำงานร่วมกับทุกคนทุกGENด้วยหลักของ DISC..

รับจัดฝึกอบรม,จัดสัมมนาออนไลน์,บริษัทรับจัดฝึกอบรม,สถาบันฝึกอบรม,หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน,หลักสูตรฝึกอบรมที่น่าสนใจ

5.หลักสูตรเทคนิคการบริการในธุรกิจรับเหมาสู่ความพึงพอใจ 

6.หลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำเพื่อการสร้างสรรค์ KPI ให้ได้เป้าหมาย 

7.หลักสูตรเพิ่มเทคนิคหน้างานและศักยภาพในการทำงานเชิงรุก

8.หลักสูตรเพิ่มเทคนิคการขายให้ได้เป้าหมายในธุรกิจเสริมความงาม

9.หลักสูตรเสริมศักยภาพในงานตัดท่อเหล็กเพื่อประสิทธิภาพของชิ้นงาน

10.หลักสูตรตลาดออนไลน์ 2565 

11.หลักสูตร Facebook Ads

12.หลักสูตรเสริมทักษะการผลิตชิ้นงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

13.หลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

14.ฯลฯ ตามความต้องการของลูกค้า 

นี้ก็เป็นตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมของพนักงานฝ่ายผลิตพนักงานที่ทำงานในสำนักงานและฝ่ายปฏิบัติการที่ทำงานในโรงงานที่ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างไรและสามารถทำให้เกิดการสัมฤทธิ์ผลได้ ซึ่งถ้าหากองค์กรใดอยากให้เราออกแบบหลักสูตรและอยากให้เข้าไปจัดสัมมนา สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0814262862,0909659106/Line@ateathailand ได้ตลอดเวลานะครับ

ทั้งนี้การเลือกหลักสูตรฝึกอบรมเป็นการตัดสินใจพิจารณาโดยลูกค้า 

โดยมีเราเป็นผู้ออกแบบและนำเสนอหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละครั้ง 

คำแนะนำ : หากจะจัดฝึกอบรมเพื่อขอรับรองกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ยื่นหลักสูตรฝึกอบรมกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาก่อนการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนด และ จัดฝึกอบรมอย่างถูกต้อง เพื่อการนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,160,780